Arkivplan.no

Arkivplan for Sør-Aurdal Kommune

Bilde fremside

Nettstedet inneholder arkivplan for Sør-Aurdal kommune.

Bakgrunn og formål:

I henhold til Forskrift om offentlige arkiver av 11. desember 1998 § 2-2 er alle offentlige organ pålagt å ha en arkivplan.
Som offentlig organ regnes statlige, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller enhet, jf. arkivlova § 2.

Formålet med arkivplanen er å sikre arkiv som har mulig kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden.

Planen er også et redskap for å kvalitetssikre den interne arkivforvaltningen, og et redskap for å holde oversikt over hvordan arkivet er bygget opp, hva det inneholder og hvor det fysisk er plassert i organisasjonen.