Utskriftsvennlig versjon

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Valdreskommunene:

Barnevernet:
Etter 01.07.2010:
Felles for Sør-Aurdal kommune, Nord-Aurdal kommune, Øystre Slidre kommune og Etnedal kommune.
Samlokalisering av barneverntjenesten, de flytta fysisk, men Sør-Aurdal bruker databasen til Sør-Aurdal.
Nord-Aurdal kommune har vertskommuneansvaret, og arkivene fra Etnedal, Sør-Aurdal og Øystre Slidre kommune er lånt ut til Nord-Aurdal kommune som har arkivansvaret for den nye "felles barneverntjenesten i Valdres" fra 01.07.2010. Arkivene til Etnedal, Sør-Aurdal og Øystre Slidre skal holdes adskilt fra andre arkiver.

01.01.2006 - 01.07.2010:
Felles arkivordning for Sør-Aurdal kommune og Etnedal kommune.
Sør-Aurdal kommune hadde da ansvaret for arkivet, og arkivet for Etnedal kommune ble holdt adskilt fra Sør-Aurdal kommune.

NAV:

Sosial ble med i NAV 05.03.2009; gikk over fra å være kommunale til å bli statlige.

Fra 01.01.2012 ble NAV slått sammen til ett kontor, med lokale kontor. Vertskommunemodell med Nord-Aurdal kommune som arkivansvarlig.

Før 01.01.2012:
Fra 23.01.2006 - 31.12.2011: NAV kontor i Sør-Aurdal med arkivansvar. Aktive klientmapper ble utlånt til NAV Sør-Aurdal fra Sør-Aurdal kommune.
Mappene skal tilbakeføres til Sør-Aurdal kommune når de ikke lenger er aktuelle.

PP-tjenesten:

Pedagogisk psykologisk tjeneste var felles for hele Valdres fram til 31.07.1982.
Fra 01.08.1982 ble det etablert en felles tjeneste for Etnedal kommune og Sør-Aurdal kommune med tilhørighet Etnedal kommune. Dette varte ut 1996.
Fra 01.01.1997 var tjenesten fortsatt felles, men underlagt rådmannen i Sør-Aurdal.
Fra 01.08.2004 ble det igjen felles tjeneste for hele Valdres med Nord-Aurdal kommune som vertskommune, som også har arkivansvaret.

Skatteoppkrever:

Interkommunal for samtlige Valdreskommuner fra 01.10.2011.
Valdres skatteoppkreverkontor er opprette med hjemmel i kommunelovens § 27 nr.2 og omfatter kommunene Etnedla, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang.
Nord-Aurdal kommune er vertskommune og har arkivansvaret. 

Innkjøp:

Kommunene Etnedal, Nord-Audral, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre skal ha en felles stilling som innkjøpskoordinator for å drive et organisert innkjøpssamarbeid i Valdres
Ordningen trådte i kraft 16.09.2002. Vertskommune er Sør-Aurdal kommune.

Laster...